Traduceri autorizate

Ca traducătoare autorizată pentru curțile de justiție și birourile notariale din Berlin am competența de a traduce documente oficiale precum contracte, decizii judecătorești, certificate, atestate, împuterniciri ș.a.m.d. sau, dacă acestea sunt deja traduse, de a le examina privind corectitudinea și caracterul complet.